Klubbinformation

Träningstider


Måndagar:
18:00-19:00 Barnträning (upp till 14 år)
19:00-20:00 Vuxen-/ungdomsträning (14 år och uppåt)

Torsdagar:
17:00 Lokalen finns tillgänglig för fri träning
18:00-19:00 Vuxen-/ungdomsträning
19:00-20:00 Vuxen-/ungdomsträning med eventuella gästtränare inom andra stilar.

Ingen träning röda dagar.

Vi tränar på sportlovet.


Plats


Vanningen sporthall
Västerbrogatan
235 36 Vellinge

Karta


Träningsavgift


Barn och ungdom
400 kr per termin

Vuxen
700 kr per termin

Prova på gratis 2 gånger

Inbetalning
Bankgiro 5922-2356
Glöm inte skriva in namn och personnummer.


Klubbpolicy

Kiritsu Bujin Ju-Jutsu Vellinge ska arbeta för...
...jämställdhet på ett positivt sätt.
...att motverka alla former av missbruk.
...att motverka alla former av diskriminering.
...att motverka våld.
...integration.

Programförklaring

Kiritsu Bujin ju-jutsu är en politiskt och religiöst obunden ideell förening, ansluten till Riksidrottsförbundet, Skåne Budo och kampsportsförbund samt Svenska ju-jutsu förbundet ju-jutsu KAI, som bedriver självförsvarsträning utan vinstsyfte.

Allmänna regler

Alla, elever och tränare, ska ha en hel och ren gi (dräkt) och kropp (fram tills första graderingen krävs ingen gi, vare sig för barn- eller vuxen-elever).
Hårda och eventuella skadliga föremål (ex hårspännen) samt smycken ska avlägsnas, alternativt tejpas under träningspassen.
Naglar, tår och händer, skall vara kortklippta och rena.
Långt hår skall fästas upp.
Man bugar innan man stiger på mattan och sin träningspartner innan träning.
Om man måste lämna mattan under träning ska man meddela ansvarig instruktör.
Terminsavgiften skall vara betald senast en månad efter terminsstarten.
Medlemmar har ett ansvar i att hålla träningslokalen hel och ren från skräp.
Utlärda tekniker får endast utövas på mattan i träningssyfte och utöver detta i SJÄLVFÖRSVAR.
Alla klubbens medlemmar och engagerade har ansvar för att värna om gott kamratskap.

Träningsetik

Som medlem har man ett ansvar att bidra till ömsesidig glädje och utveckling.
Vi tränar med varandra och inte mot dvs. man respekterar träningskamraterna och är lyhörda under träningen gentemot varandra.
Den enskilda eleven har i sin träning ansvar för att verka för såväl klubbens som träningskamratens bästa.
Eleverna ska respektera instruktion och endast träna det som instrueras.
Alla medlemmar förväntas respektera policy och de ordningsregler som klubben fastlagt (vilka följer japansk budoetik)
Instruktörer ska uppträda korrekt.
Träningen ska ge alla medlemmar möjlighet att utvecklas efter sin förmåga.
Instruktörer ska föregå med gott exempel och vara positiva föredömen för klubben.