Vårt system Ju-jutsu Ryu

Bakgrund

Stilen skapades 2011 och kallades först Småland Ju-Jutsu Ryu.

Stilen Ju-jutsu Ryu

Stilens grundare var Nico Christoforidis och Hamid Zaheri. 2012 bildas förbundet Sweden Ju-Jutsu Ryu. Förbundet grundades av Nico Christoforidis, Hamid Zaheri, Niclas Sjöberg och Daniel Norrgård Loggan har fortfarande tecknet BU”KAMP” vi har sedan lagt till Smålands Vapen”Gripen som markerar stilens ursprung. Namnet Sweden står för öppenheten i stilen för alla klubbar och stilar.

Självförsvar

Mer info kommer

Mer info kommer

Svenska Ju-jutsuförbundets organisation

Svenska Ju-jutsuförbundets verksamhet regleras av de stadgar årsmötet beslutat om och leds av en styrelse som årsmötet utser. Till sin hjälp har styrelsen kommittéer, områdesansvariga och ett antal projektledare som verkställer styrelsens beslut och handhar den direkta verksamheten. Förbundet leds av en styrelse på sju personer som årsmötet utser årligen i mars månad. Till sin hjälp har styrelsen tre kommittéer som verkställer styrelsens beslut och handhar den direkta verksamheten.

Ju-jutsu Ryu grundprinciper

Egen bra balans

Du skall alltid ha god balans i alla delar av försvarstekniken. Sträva efter att ha båda fötterna under Din kropp och håll ryggen rak. Det är viktigt att alltid ha full kontroll och uppsikt åt alla håll under försvarstekniken så att andra motståndare inte kan angripa Dig.

Motståndarens obalans

Sträva efter att försätta motståndaren i obalans omedelbart vid angreppet och bibehåll obalansen tills motståndaren är under full kontroll. Tillse att motståndaren aldrig återfår initiativet till ett nytt angrepp.

Egen bästa styrka

Sträva alltid efter att hålla Dina händer och armar i ”kraftcirkeln” d.v.s. händerna framför Dig med handflatorna mot varandra och vanligvis inte bredare mellan händerna än Din axelbredd. På så vis utnyttjar Du Din muskelstyrka på ett effektivt sätt.

Motståndarens sämsta styrka

Sträva efter att omedelbart få motståndarens armar ur dennes ”kraftcirkel” för att försvaga motståndaren. Utnyttja alltid motståndarens rörelse i Ditt försvar och undvik att få onödiga stopp i tekniken. Vid varje tillfälle en teknik stannar upp har motståndaren möjlighet att angripa Dig igen.

http://jujutsuryu.se/