Börja träna!

Träningstider


Måndagar:
18:00-19:00 Barnträning (upp till 14 år)
19:00-20:00 Vuxen-/ungdomsträning (14 år och uppåt)

Torsdagar:
19:00-21:00 Vuxen-/ungdomsträning

Ingen träning röda dagar.

Vi tränar på sportlovet.


Plats


Vanningen sporthall
Lilla motionshallen
Västerbrogatan
235 36 Vellinge

Karta


Träningsavgift


Barn och ungdom
400 kr per termin

Vuxen
700 kr per termin


Student (+18år) och Pensionär (+65år)
500 kr per termin

Prova på gratis 2 gånger

Inbetalning
Bankgiro 5922-2356
Glöm inte skriva in namn och personnummer.


Ju-jutsu-träning


För att lära sig ju-jutsu på bästa sätt och uppnå en tillfredsställande inlärning måste teknikerna övas många gånger så att rörelserna "nöts in i kroppen". Genom alla upprepningar skapas reflexer, vilket medför att teknikerna kan utföras direkt och omedvetet.

Träningen bygger på att de s.k. grundteknikerna först lärs in ordentligt. När dessa grundtekniker är väl inövade är det inga problem att klara de tillämpade och direkta försvarsteknikerna.

Träningen bygger på att instruktören först visar hur de olika teknikerna skall utföras och vad som är särskilt viktigt att tänka på. Därefter övas tekniken tillsammans med en träningspartner, först prövande och försiktigt, så att de grundläggande rörelserna i tekniken utförs rätt, för att sedan öka tempot upp till den rätta nivån. Under hela träningen hjälper instruktören eleverna, rättar och ser till att alla tekniker blir rätt inlärda.

Det är av stor vikt att alla tekniker lärs in korrekt redan från början, då det är i det närmaste omöjligt att ändra en felaktigt inlärd teknik i efterhand. Det är en fördel att ofta byta träningspartner under träningspassen för att kunna pröva hur tekniken fungerar på olika personer. I de flesta ju-jutsuklubbar är eleverna indelade i olika träningsgrupper beroende på hur länge de har tränat.

Nybörjarna bildar oftast en egen grupp och de mer avancerade kan beroende på antal eller bältesfärg, bilda en eller flera grupper. För att bli riktigt bra i ju-jutsu krävs kontinuerlig träning minst två, helst flera träningspass i veckan ledda av en duktig instruktör. Det går dock bra att bara träna en gång i veckan och ändå nå framsteg. Slutligen, det viktigaste är att alla trivs med träningen och kamraterna i gruppen.

www.ju-jutsu.se